Visning av “Who Needs Sleep?” i Göteborg och Malmö

Haskell Wexlers uppmärksammade film om extrema arbetstider i amerikanska filmteam visas nu i Göteborg och Malmö.

Visningen i Malmö blir den 22 maj kl 19.00 i Panora / Folkets Bio, S:t Gertrudsgatan 4. Visningen sker i samarbete med Filmcentrum Syd och Film i Skåne. Kontaktperson: Hans Hansson, 040-92 99 81 eller 0708-22 99 81.

Göteborgsvisningen sker i samarbete med Filmhögskolan och äger rum den 23 maj kl 18.30 i Filmhögskolans lokaler på Viktoriagatan 13. Kontaktperson: Ralph Evers, 031-13 99 99 eller 070-659 30 04.