WIFT I SVERIGE

WIFT
Women in Film and Television (Wift) är en internationell, politiskt obunden, ideell organisation som synliggör och stärker yrkesverksamma kvinnor i alla funktioner inom film, tv och annan rörlig bild, bl.a. genom att:

  • • skapa nätverk, nationellt och internationellt
  • • skapa mötesmöjligheter för medlemmar
  • • förse medlemmar med aktuell information
  • • stötta medlemmar i deras professionella karriärer
  • • bidra till forskning och debatt om kvinnors villkor inom film och tv

Här kan du läsa mer om WIFT på deras webbsida