Workshop med Flying Bergman och Dagsljus

Den 24 maj genomför de tillsammans en workshop där du får möjlighet att närmare lära känna kranen och hur den kan användas för att effektivisera produktioner både ur ett tids- och kostnadsperspektiv. Du kommer att få en få en presentation av kranen och även möjlighet att själv testa och använda den.
Läs mer här och anmäl dig här
Se video från tidigare workshop