Zentropa i kris

Peter Aalbeck Jensen, Ålen kallad, får inte längre uttala sig om Zentropa. Det framgår av det brev som Zentropa sänt ut idag onsdag. Anledningen är de sexistiska uttalanden som Ålen har gjort i samband #metoo.

– Peter har ingen inverkan på den dagliga ledningen av företaget. Han deltar inte i ledarskapsmöten. Peter har nu inget inflytande på studentutbildning och inga elever är under hans ledarskap.

Det finns de som antyder att detta ställningstagande beror på rädslan att mista stödpengar från Film i Väst och Svenska Filminstitutet, som hotat att helt dra tillbaka stödet till det danska företaget.

Och det kan vara mycket dyrt.

– Vi har krävt en nolltolerans mot eventuella brott. Det betyder också att om det inte är uppfyllt, kommer vi inte att samarbeta igen, förklarade Mikael Fellenius, filmchef i väst, till Ekstra Bladet igår.

Upphör samarbetet kommer det att kosta Zentropa dyrt, eftersom det danska företaget totalt har fått 88 783 200 kronor från Sverige över tiden.

Enbart Lars von Triers film har fått 35 500 000 kronor till stöd från Film i Väst. Senast, hans kommande film, The House that Jack Build, fick $ 8 500 000.

Danske filminstitutet har stöttat Zentropa med 313 500 000 kronor från 2006 fram till idag.

Svenska Filminstitutet har också hotat att stoppa stödet om Zentropa inte ändrar sin stil.

“Innan vi fattar beslut om stöd, kommer vi vara säkra på att Zentropa ändrar sin inställning till hur de uppfattar detta beteende och ser till att de gör allt de kan för att stoppa det”, skrev Svenska Filminstitutet Direktör Anne Serner, i ett email till Ekstra Bladet.

Båda företagen bekräftar dock att de har hållit möten med Zentropa och att de nu har en “bra” dialog.”Ålen” nu är satt utan inflytande och har ingen kontroll inom Zentropa.

Läs artikel i Extra Bladet

Brev från Zentropa i svensk översättning

14 november 2017

Kära samarbetspartner,

Som nuvarande ledning i Zentropa vill vi ge dig status för våra handlingar om de allvarliga anklagelser som har uppkommit mot Peter Aalbæk Jensen och Zentropas företagskultur de senaste dagarna.

Vi är mycket bekymrade över frågan och mycket ledsen att det finns människor som har känt sig förolämpade eller trakasserade när de arbetade med Zentropa. Baserat på den kunskap vi har nu och det nya ljuset sätts vår kultur in, vi har lanserat ett antal initiativ.

Vi uppmanar arbetsinspektionen att göra en undersökning av vår arbetsplats för att få en professionell bedömning av vår arbetsplats och eventuella förbättringar.

På måndagsmorgonen hade vi ett möte med personal för att starta en process för att granska, uppdatera och klargöra våra riktlinjer för en hälsosam och hälsosam arbetsmiljö. Måndagen den 20 november kommer processen att slutföras och ledningen kommer då att förbereda en uppsättning nuvarande riktlinjer som genomförs omedelbart.

Alla anställda måste följa dessa riktlinjer, och en skriftlig uppföljning från förvaltningen måste ske senast sex månader och undersökningar av medarbetarundersökningar avslutas.

Zentropa har arbetat med anonyma arbetsplatsbedömningar sedan 2008 och i dessa bedömningar har det inte funnits några tecken på att det fanns betydande problem med den fysiska och psykiska arbetsmiljön och de problem som har tagits upp i samarbete med medarbetarna. I framtiden kommer vi att intensifiera vårt fokus på dessa arbetsplatsbedömningar och uppmuntra alla anställda att utnyttja möjligheten att uttrycka sig och att alla bekymmer är stora och små är välkomna.

Ledningen har också fattat följande resolutioner avseende Peter Aalbæk Jensen, som träder i kraft med omedelbar verkan:

I framtiden har Peter ingen inverkan på den dagliga ledningen av företaget. Han deltar inte i ledarskapsmöten.

Peter har ingen inverkan på studentutbildning och har inte längre elever under sitt ledarskap.

Peter kan inte säga så långt på Zentropas vägnar.

Vi har alla varit anställda av Zentropa under perioden då de upplevde överträdelser. Vi tar härmed ansvar för de händelser som anställda har upplevt som kränkande. Vi vill hjälpa till att skapa en arbetsplats som är säker och bygger på en hälsosam kultur och uppskattar eventuellt missbruk.

Samtidigt vill vi uppmärksamma det faktum att vi alla har varit en del av den tidigare kulturen utan att uppfattas som kränkande eller systematisk när den existerade. Med den kunskap vi har idag och med det ljus som är inbäddat i denna fråga över hela världen har det blivit klart att det inte har varit en bra kultur för alla och därför måste det ändras.

Kulturen måste omvandlas till något bättre för alla och det är därför viktigt att vi nu löser problemen med dialog och spatialisering så att vi kan bygga upp det grundläggande förtroendet mellan människor som är så grundläggande för vårt övergripande välbefinnande och välbefinnande. Nu när vi har blivit smartare måste alla ha en rimlig chans att förbättra oss.

Vi är naturligtvis tillgängliga för frågor, ingångar och kommentarer.

Många hälsningar

Anders Kjærhauge, Rikke Ennis, Sisse Graum Jørgensen, Louise Vesth