10 år med Alexa

Jon Fauer, ASC, och hans Film and Digital Times har publicerat ett specialnummer om Arri Alexa och dess tioåriga utveckling. Många bra artiklar från filminspelningar.
Ladda ner här som pdf-fil