Eva.Stories: Telling A ‘Terrifying’ Holocaust Tale Via Instagram

En kort bakomfilm om hur de skapar filmen om Eva som lever under Nazismens era och hur det skulle sett ut om det fanns sociala medier under denna tid. Ni hittar filmerna på Instagram under eva.stories

Se filmen här