2K eller 4K ??

När man skall skanna film för Digital Intermediate blir frågan alltid vilken upplösning skall man skanna till. 2K, 2.000 pixlar horisontalt över bilden, har varit den vanligaste upplösningen, men är inte optimalt. Den första stora amerikanska spelfilmen som skannats i 4K var den senaste “Spiderman”.

På Cintels hemsida finns en intressant jämförelse med bilder mellan 2K och 4K skanning och här kan man se att skall man ta tillvara 35 mm filmens hela upplösning krävs 4K.

Se bilderna här