Anna Serner – Svenska Filminstitutets nya VD

Anna Serner
Anna Serner har av Svenska Filminstitutets styrelse utsetts till ny verkställande direktör. Hon tillträder den 1 oktober.
Anna Serner är född 1964, jur kand och kommer närmast från tjänsten som VD för branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU). Dessförinnan var hon under ett par år verksam som konsult inom marknadskommunikation i egen firma och innan dess VD för Reklamförbundet 1998-2006.
Foto: Per Myrehed.

Hon har bred erfarenhet av styrelseuppdrag, bl a för Berghs School of Communication, Folkoperan, United Minds, Fanzingo och tidskriften Dagens Samhälle, och har varit expert i statliga utredningar såsom Upphovsrättsutredningen 2010.
Dessutom är hon utbildad vid Stockholms Filmskolas tvååriga praktiska filmutbildning och har läst filmvetenskap. De senaste 20 åren har hon också föreläst inom juridik, reklam, kreativitet och ledarskap.

Ett av Tidningsutgivarnas uppdrag är att driva frågor om yttrandefrihet och Anna Serner har varit aktiv i debatten om mediernas roll i samhället.

Anna Serner:

– Att bli VD för Filminstitutet är en ära och en utmaning. För mig är filmen en av de viktigaste kulturyttringarna och jag ser fram emot att vara med om att stärka dess betydelse för kulturdebatten, samhället och i slutändan demokratin. Det räcker inte bara med att vi ska medverka till att det görs bra film, vi ska göra skillnad i det offentliga samtalet.

Svenska Filminstitutets styrelseordförande Håkan Tidlund:

– Vi är mycket glada att vi lyckats rekrytera Anna Serner som ny VD för Svenska Filminstitutet. Hon har både de erfarenheter och de personliga egenskaper som krävs för detta viktiga uppdrag. Vi ser med tillförsikt fram emot hur hon ska ta sig an de utmaningar vi står inför idag och i framtiden.

– Bengt Toll fortsätter som VD fram till den 1 oktober och övergår sedan till att vara vice VD och VD:s ställföreträdare. På det sättet skapar vi ett mycket starkt ledarteam både i det korta som långsiktiga perspektivet.