Arri Academy HDR Masterclass

På YouTube kan du se en Masterclass i fem delar som Arri haft om HDR, High Dynamic Range. Här får du veta hur du som filmfotograf skall hantera HDR under inspelningen.

Del 1: HDR presentation

Del 2: Light setup midday

Del 3: Light setup afternon sun

Del 4: Light setup night

Del 5: Questions & Answers