ARRI på IBC

Arri
Se här på några videos av vad Arri visade på IBC i Amsterdam detta år. Speciell intresse var Alexa, Arri nya digitalkamera, som nu också kommer i en Plus-variant med trådlös extern kontrol. Det finns också videos på övriga nyheter såsom ljus, kameratillbehör, Arriscan, m.fl.

Se videos här