Arri väljer Codex

Arri and Codex
Arri och Codex har fått till stånd ett samarbetsavtal gällande Codex Recorder och Alexa med ArriRaw. Så här står det i en pressrelaese:
“With the Codex ARRIRAW Onboard recorder and workflow tools, ARRI now can offer a technically and commercially attractive solution to its customers around the world through a single, locally established point of contact.”

Mer info finner du här