Att arbeta med HDCAM

Filmfotografen Robert Nordström, FSF, var bland de första fotograferna att använda HDCAM 25p till filmen “Hus i helvete” och sedan till “Hundtricket”. Hans Hansson, FSF, har gjort en videointervju med Robert där han berättar om för och nackdelar med att arbeta med HDCAM. Intervjun gjordes för filmfotograferna i Danmark, DFF, som då var nyfikna att höra hur det är att arbeta med HDCAM.

Robert Nordström gör nu, våren 2005, sin tredje film, Susanna Edwards “Brevet från Palme”, med HDCAM och tycker det är lite besvärligt jämfört med film, som han arbetat med på ett flertal produktioner i mellantiden, bl.a. “Populärmusik från Vittula”.

Se videointervjun med Robert Nordström, FSF.