AUDIOVISUAL TALKS

Inspirationsforum för dig som är verksam inom film, tv och rörlig bild.
Filmrummet goes digital! Tillsammans med flera filmaktörer runt om i landet arrangerar Filmrummet en serie online-seminarier för att fortsätta inspirera och bjuda in till samtal. Det första seminariet i serien hålls den 28 april och är ett samtal med filmskaparen Amanda Kernell.
Läs mer och anmäl dig här