Bakomfilm om ”The Hobbit” i 3D med Peter Jackson

Peter Jackson
Här är en länk till en bakomfilm där Peter Jackson berättar hur han arbetar med Red Epic i 3D och 48 b/s i 5K. Hela 48 st. Red-kameror och ett flertal 3D riggar i olika utförande för Steadicam, kranar och handhållet.

Här är länken