Biobesöken av danska filmer i Danmark ökade med 50%

Danska filmer på danska biografer ökade med 50% 2018. Totalt ökade biobesöken med 4% i förhållande till året före.

Detta beror främst på Christoffer Boes “Journal 64”, John Mogensens film “Så länge jag lever” av Ole Bornedal och Bille Augusts “Lykke-Per”, som blev de tre mest besökta filmerna i år – kraftigt följt av en rekordöppning på Anders Matthesens “Kontrollerad Ninja” och Paprika Steens dramatisk “Årets tid”. 

Med 52.000 sålda biljetter öppningsveckan är Bille Augusts film “Lykke-Per” den helaftonsfilm som har setts av flest i Danmark.