BRANSCHTRÄFF: Kvalitetsfilm, distribution och bio i framtiden

SVENSKA FILMINSTITUTET hälsar er välkommen till Filmhuset för en presentation av Filminstitutets nya planer för stöd till kvalitetsfilm, distribution och biografer.

Tid: Tisdagen den 20 november kl 13.00-14.30. Plats: Bio Victor, Filmhuset

Kvalitetsfilmens ställning och ägarstrukturen på den svenska biomarknaden har varit två heta debattfrågor detta år. Dessutom skapar den snabba teknikutvecklingen och de många nya visningsfönstren helt nya utmaningar och möjligheter för filmbranschen.

Med anledning av detta har Filminstitutet under hösten låtit genomföra en oberoende utvärdering av alla Filminstitutets stöd till visning, distribution och import, och dessutom träffat stora delar av branschen för samtal. Frågorna som stått i fokus under dessa har varit hur ett brett utbud och visning av kvalitetsfilm kan främjas, hur den svenska filmen ska nå ut, och hur biograferna ska stödjas.

Resultaten av utvärderingen är nu klara och vi bjuder in er till en branschträff för att presentera hur vi vill gå vidare.

Vi bjuder på lunchmacka från 12.15.

Vänligen anmäl ditt deltagande till charlotte.norman@sfi.se senast måndagen den 19 november.

Utvärderingen kommer att finnas tillgänglig på www.sfi.se, http://www.sfi.se/ efter presentationen.

Varmt välkommen!