Brexit and Film Production

Hur påverkar Storbritanniens planerade utträde ur EU filmbranschens villkor att samproducera samt att hyra utrustning från GB?

Cover of The New Yorker, June 24, 2016, by Barry Blitt, was inspired by Monty Python’s “Ministry of Silly Walks.”

Läs här Jon Fauers artikel i FDTimes där han intervjuar branschen.

Del två av artikeln