British Cinematographer nr 048

British Cinematographer No.48
Som medlemmar i IMAGO har du möjligheten att ladda ner British Cinematographer senaste nummer som pdf-fil.
Här finns mycket att läsa, bl.a. om 3D filmen “HUGO”, med Robert Richardson, ASC, och i regi av Martin Scorsese. Där finns också ett reportage om Christian Berger, AAC, och filmen “Ludwig II”.

Ladda ner pdf här