Claes Gabrielson kommer till Klubb Barbros tisdagen 21/11

Bar-bros november 2023

 

Varmt välkomna tillbaka till Bar-bros tisdagen 21/11 kl. 17.30 öppnar vi dörrarna för Barbros igen och hälsar vår gäst filmfotografen Claes Gabrielson varmt välkommen.

Claes Gabrielson är fotograf och filmare med ett mångårigt förflutet vid Sveriges Television.

Under sitt yrkesliv har han rört sig mellan den stillbilden och den rörliga. Inför varje nytt projekt har han ställt sig frågan: Var bor den här berättelsen?

 

 

Han har främst arbetat med dokumentärafilmer och kulturreportage, han också ingått i flera av SVT:s kulturredaktioner inom konst, litteratur, musik och arkitektur, exempelvis Rikets Kultur, Nike, Kulturjournalen, Musikspegeln m.fl.

Tillsammans med författaren Maja Hagerman har han gjort ett antal dokumentärfilmer: Emanuel Swedenborg – Änglarnas ombudsman, Tusenårsresan, Den keltiska gåtan, Germaner – om konsten att uppfinna sina förfäder och Heliga Birgitta. 

Senast gjorde de tillsammans en dokumentärfilm om Rasbiologen Herman Lundborg

Hur gör man för att rädda ett folk?

Claes och Maja arbetat ihop och gjort flera böcker tillsammans inom ämnen som historia, religion och arkeologi, samt kortare filmer för bland annat Svenska Kyrkan och olika museer.

Claes började som stillbildsfotograf och deltog i flera utställningar bland annat – Bländande bilder, 1981 på dåvarande Fotografiska museet i Moderna Museet.

Under många år arbetade han ideellt med att driva ett fotografiskt galleri. Under senare tid har han även haft kurser för stillbildsfotografer som precis börjat filma.

Claes kommer att visa hur erfarenheterna från stillbilden  påverkat och influerat hans arbete som filmfotograf med filmljussättning och hur filmljuset åter smugit sig in i stillbilderna.

Han kommer även att diskutera om det finns något som kan kallas dokumentärt gehör?

Han vill samtala om hur rollen som filmfotograf påverkas av att arbeta utan ett traditionellt bildmanus.

 

I höst ser vi fortsatt klubben som en trevlig AW mötesplats.

Kom i god tid – Vi äter gärna middag tillsammans och umgås på Barbros innan gästen tar vid.
Det gynnar både klubben och FSF.

Meny Bar-bros:
https://bar-bro.se/ 

Som vanligt öppnar vi dörrarna från kl. 17:30 för mingel och middag.  Claes Gabrielson börjar berätta om sitt arbete kl. 18.30.

FSF bjuder som vanligt på första glaset. Kom, ät och umgås med dina kolleger.

Varmt välkomna hälsar FSF styrelse.

Ansvarig för kvällen och vid frågor kontakta:
Ewa Cederstam

För vägbeskrivning:
www.bar-bro.se