Europeiska film- och tv-industrin står inför förluster på 10 miljarder euro 2020

Nyligen har beräkningar gjorts att de europeiska film- och TV-sektorerna har lidit av COVID-19-inducerade förluster upp till 10 miljarder euro under 2020, exklusive kostnader på grund av produktionsstopp eller uppskjuten inspelning. Detta har fått den europeiska producentklubben, en lobbygrupp bestående av Europas största oberoende film- och TV-producenter, att vidta åtgärder och uppmanar EU:s regeringar att se till att globala OTT-tjänster (Internet-streaming) är skyldiga att investera minst 25% av deras Europeiska unionens omsättning till europeiska verk.
Variety har hela historien HÄR