FDTimes Big Pictures

Ett nytt nummer av Film and Digital Times har kommer ut nu till NAB och fokuserar på kameror med större sensorer samt andra nyheter som presenteras på utställningen NAB.

Här kan du ladda ner FDTimes som pdf