Fildelning av film från SFI?

Åsa-Nisse
I dagens Aftonbladet, 7/9, finns en artikel om att svenska filmer ska ha tillgängliggjorts illegalt på nätet via Svenska Filminstitutet.

För två veckor sedan kom produktionsbolaget Strix och SF Bio till Svenska Filminstitutet med uppgifter om att svenska filmer spreds illegalt från Filminstitutet, misstankar som man menade var kända i filmbranschen. Uppgifterna kommer från företaget Doubletrace som säger sig ha kunnat spåra att SFI:s IP-adress under sommaren förekommit i en fildelningsaktivitet kring filmen Åsa-Nisse – Wälkom to Knohult.

Bengt Toll, VD Svenska Filminstitutet:

  • Vi tog naturligtvis de här uppgifterna på allra största allvar då piracy är en av filmbranschens ödesfrågor. Vårt uppdrag är att stärka den svenska filmen och att vi skulle förknippas med illegal fildelning är då förstås en av de allvarligaste anklagelserna man kan rikta mot Filminstitutet. Det gäller oavsett om den här aktiviteten ska ha förekommit i våra datorer eller i det nätverk vi tillhandahåller i Filmhusets publika ytor och de lokaler vi hyr ut. Av dessa skäl har vi redan mycket hög säkerhet i vårt IT-system och brandväggar och det är till exempel sedan länge omöjligt för våra anställda att installera program på våra datorer.

  • Vi har nu sökt igenom hela vårt system och vår brandvägg men hittar inget där. Därför har vi bett företaget Doubletrace direkt och via Strix att få de uppgifter som de säger sig ha så att vi får en ärlig chans att komma vidare och se om något har hänt här, och i så fall var i huset. Men det har vi inte fått. Det känns märkligt då detta är en så viktig fråga som vi alla är engagerade i.

  • Utöver detta så har vi på grund av frågans vikt och misstankarnas allvar tillsatt en extern utredning av frågan, som genomförs av våra av regeringen utsedda revisorer, PwC. De kommer bland annat att se över våra egna rutiner och system. Alla miljöer där nya filmer hanteras är känsliga miljöer, det gäller inte bara oss utan även labb, biografer m m. Därför är det viktigt att säkerheten är hög.

Kommentar angående polisanmälan

Bengt Toll, VD för Svenska Filminstitutet, kommenterar här den polisanmälan om misstänkt upphovsrättsbrott som några av filmbranschens organisationer idag har lämnat in:
– Det är bra att en polisanmälan har gjorts så att frågan äntligen kommer att kunna utredas. Vi förstår inte varför de som fört fram misstankarna inte lagt fram de bevis de säger sig ha. På grund av det har vi misstänkliggjorts utan att någon kunnat granska om uppgifterna stämmer.

– Filminstitutets inställning i piracyfrågan är solklar. Vi accepterar aldrig piracy i något sammanhang. Vår uppgift är att stödja den svenska filmen och upphovspersonernas möjlighet att försörja sig på sina verk. Därför är alla former av illegalt tillgängliggörande av film oförenligt med vår verksamhet och med våra policies.