Filmbanan 2004 utdelad

Robert_Filmbana_2004.jpg
Vid FSF:s traditionella julfest, som detta år avhölls redan den 2 december, utdelades årets Filmbana till Robert Nordström. Han är som bekant verksam både i Sverige och Finland, men här i landet mest känd för filmer som Sanning eller konsekvens (Christina Olofson, 1997), Hus i helvete (Susan Taslimi, 2002) och främst kanske Populärmusik från Vittula (Reza Bagher, 2004). Det var säkert den sistnämnda filmen som inspirerade till motiveringen till priset: “Robert Nordström, som med sina bilder givit Tornedalen ett ansikte”.
Vi gratulerar Robert, som tyvärr inte kunde närvara på grund av sjukdom, men han mottog priset på Filmhuset i mitten av december.