Filminstitutet guidar unga genom filmhistorien

Med En filmhistorisk resa erbjuder Filminstitutet ett nytt webbaserat undervisningsmaterial för landets alla högstadieskolor. Exklusiva filmklipp, texter och handledningar kring filmens uppbyggnad och utveckling ger lärare och elever ingångar till innovationer som förändrat förutsättningarna för filmisk gestaltning.
Läs mer på SFI