Filmlabb i kris

Filmlabb
Det är inte bara i Stockholm och Oslo som filmlabb stängts utan också flera labb i Europa och USA som blivit tvingade att stänga.

I Rom och Madrid lägger Technicolor ner sina labb, samt att sluta med att göra visningskopior i labbet i London. I London blir det då endast Deluxe kvar som gör visningskopior.
Den sista juni var det 47.000 digitala salonger i världen och 40% av värdens moderna biografer var digitaliserade och under 2012 blir det 50%.

Läs mer i en artikel på IMAGOS websida