Filmskolen på Lillehammer søker Hovedlærer for fotolinjen

Åremålstilling over fire år med mulighet for retilsetting. Hovedlærer i foto har ansvaret for å gi alle studenter grunnleggende innføring i de visuelle hovedreglene og hovedkomponentene ved arbeid innen film og fjernsyn. Dette inkluderer filmiske og cinematografiske virkemidler så vel som komposisjon, framing og bilderetorikk.

Hovedlærer i foto har ansvar for all undervisning innen foto ved Dnf samt å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre fotostudiet i henhold til godkjent studieplan, innenfor gitte rammebetingelser og i forståelse med Filmskolens ledelse.

Hovedoppgaver for hovedlærer foto:
* Undervisning innen fotorelaterte emner på alle linjer ved Filmskolen
* Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre fotostudiet
* Være hovedveileder for fotostudentene

En viktig del av arbeidet fremover vil være det pedagogiske utviklingsarbeidet både linjevis og på tvers av linjene. Det forutsettes aktiv deltakelse i den overordnede planleggingen av studiet
Det kan vurderes å fordele oppgavene som er tillagt stillingen på flere personer.

Kvalifikasjoner:
Den som tilsettes bør kunne dokumentere omfattende arbeid som fotograf innen fiksjonsproduksjon for spillefilm/fjernsynsdrama og kjennskap til den nyeste teknologiske utviklingen innen filmproduksjon, etterarbeid og distribusjon. Hvis det søkes om en spesifikk del av stillingen skal søkeren dokumentere faglige kvalifikasjoner som tilsvarer den delen av stillingen som det søkes på.

Hovedlærer bør videre kunne dokumentere pratisk- pedagogisk erfaring.
Lederstillingene ved Filmskolen lyses ut som høgskolelektor/førstelektor/førsteamanuensis. Formelle krav går fram av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (kapittel 1) og av HiL sine Retningslinjer for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger

Høgskolen tilbyr:

* En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger, og et godt arbeidsmiljø.
* Medlemskap i Statens pensjonskasse som bl.a. gir gode pensjons- og forsikringsordninger.
*Stillingen avlønnes som høgskolelektor/førstelektor/førsteamanuensis avhengig av kvalifikasjoner, fra ca. kr. 440.000 til kr. 550.00 pr. år.
*Det kan gis tilskudd til husleie for søkere som må pendle. Telefon iht. statens satser dekkes etter avtale.

Här finner du mer information och anställningsannons