Filmvisning 3 maj

FSF visar Haskell Wexlers film “Who Needs Sleep?” den 3 maj i DI:s biograf.

Ett för oss alla lika angeläget ämne är arbetsförhållandena i filmvärlden. Haskell Wexler, den berömde filmfotografen och regissören, har gjort en mycket engagerande film om situationen i Hollywood, men ämnet är allmänmänskligt.
FSF har fått tillgång till en DVD av filmen och fått Haskell Wexlers tillstånd att visa den. Filmen är ungefär 1 tim 20 min lång. Den visas i Dramatiska Institutets biograf torsdagen den 3 maj kl 18.00.
Vi hoppas att medlemmar från Ljudteknikerföreningen samt DI:s foto-, ljud- och produktionsstudenter också kommer att närvara. Visningen kan säkert bilda underlag för en givande diskussion.
Filmen kommer också att visas för FSF-medlemmar i Malmö och Göteborg, men datum och lokaler där är ännu inte bestämda.

Mer info om filmen här

Styrelsen