Fler Wallander-filmer med RED–kameran??

image
Som jag tidigare skrivit om inspelades under sommaren tre Wallander-filmer för BBC med Kenneth Branagh i huvudrollen med den nya digitala kameran RED ONE. Fotograf på de två första avsnitten var Anthony Dod Mantle, DFF, och han berättar om varför han valde RED i en artikel för nyhetssajten www.broadcastnow.co.uk
Artikel här
[Fakta om BBC Wallander från Wikipedia](http://en.wikipedia.org/wiki/Wallander_(TV_series))

Nu har inspelningen av tretton nya avsnitt av svenska Wallander påbörjats i Ystad, där återigen Krister Henriksson spelar huvudrollen. Den första filmen, ”HÄMDEN”, görs för biograf och spelas in med 35 mm film och bakom kameran står filmfotografen Alexander Gruszynski, ASC. De följande tolv filmerna för TV kommer att spelas in antingen med RED ONE kameran eller med Super-16 film. “Valet av inspelningsformat är inte helt bestämt, säger producenten Malte Forssell, men det lutar åt RED då TV-bolagen säger att de inte vill ha S-16 för HD-sändningar.”