FSF 60 år

Lördagen den 13e november 2021 samlades ett femtiotal FSF-medlemmar på restaurang BarBro i Stockholm för att fira föreningens 60-årsjubileum.
Datumet var inget sammanträffande, utan snarare resultatet av noggrann planering, för det var den 13:e November 1961 som en grupp svenska filmbranschveteraner grundade Föreningen Sveriges Filmfotografer. Föreningens första styrelse leddes av Sandrewsfotografen Rune Ericson som ordförande, med Ragnar Frisk (fotografen, inte regissören) som sekreterare och Tony Forsberg som kassör. Medlemsantalet uppgick första året till48 filmfotografer.
Idén att bilda en svensk förening för filmfotografer föreslogs av den amerikanske filmfotografen Lester Shorr ASC, som under ett besök i Sverige mötte ett flertal svenska kollegor, och noterade att de alla var anställda hos det fåtal filmstudior som fanns i Sverige vid den tiden och att de hade väldigt lite kontakt eller kommunikation sinsemellan, trots att de alla möttes av samma utmaningar i sitt arbete, såväl konstnärligt som yrkesmässigt.  
Föreningen har vuxit genom åren och har nu 221 medlemmar för delade på 113 aktiva filmfotografer, eller DoP:s, 25 hedersmedlemmar och 52 pensionärer så väl som 31 associerade medlemmar (colorister, elektriker etc). FSF har varit medlem av IMAGO sedan 1995.
Från 1982 till 2018 har föreningen årligen delat ut priset ”Filmbanan” till en filmfotograf som gjort sig särskilt förtjänt av det. Priset, designat och tillverkat av Gustav Mandal FSF, är utformat som en exakt kopia av filmbanan och bildfönstret från en Mitchell 35 mm filmkamera. Den allra första ”Filmbanan” förärades den berömde svenske filmfotografen Jörgen Persson 1982, och den sista delades ut till Hoyte van Hoytema för tre år sedan. Endast 32 filmbanor tillverkades någonsin, och eftersom de i ordets bästa bemärkelse är äkta konstverk, fanns det aldrig någon realistisk möjlighet att tillverka en ny serie filmbanor.
 FSFs styrelse bestämde sig därför för att designa och låta tillverka ett nytt pris, för att kunna dela ut årligen till en svensk filmfotograf som gjort sig synnerligen förtjänt av det. Man bestämde sig för att det skulle vara en lins med formatmarkeringar ingraverade på dess yta. Den världsberömda objektivtillverkaren Cooke ltd donerade generöst nog för ett par år sedan en uppsättning linser till FSF, avsedda att användas till detta ändamål.
 Och den första mottagaren av detta nya FSF-pris är Torbjörn “Tobbe” Andersson, ett legendariskt B-foto som har levererat strålande arbetsinsatser på otaliga svenska produktioner ända sedan 1970-talet, och som har sett till att bilderna alltid varit skarpa och att kamerorna alltid rullat som de skulle.
Man kunde känna en påtaglig lättnad hos dem som samlats på Barbro den här aftonen över att kunna samlas och umgås tillsammans på det här viset igen, efter nästan två år av stränga begränsningar, på grund av COVID-19-pandemin, avseende möjligheten att samlas på restauranger, biografer och så vidare. Filmfotografer, vänner och kollegor i den svenska och internationella filmbranschen umgicks av hjärtats lust under en kväll full av diskussioner, skratt och minglande.
 FSF är särskilt tacksamma och glada att bland våra gäster återse många av våra mest lojala sponsorer från företag som Mediateknik, RED Rental by MAAN, CameraTEN, BB&S och Camera Nordic, bland andra. Om du är nyfiken på vilka som fanns på plats, så hittar du många av dem på bilderna till den här artikeln.
Text: Lars Petterson, FSF.

  Torbjörn ”Tobbe” Andersson, stolt mottagare av 2021 års FSF-pris.  Foto: Ingrid Domeij, FSF

   Alex Lindén FSF och Iga Mikler FSF, ordföranden i FSF, hälsar alla välkomna

    Roland Sterner FSF, en av föreningens verkliga veteraner, berättar om FSFs 60-åriga historia.   

   

Uppslutningen var god från föreningens medlemmar och representanter från den svenska Filmbranschen 

   Ulf Brantås, FSF, höll tal och delade ut FSFs hederspris till Torbjörn Andersson

  Torbjörn ”Tobbe” Andersson möttes av applåder och jubel när han mottog priset

     

Från vänster, Robert Blom, Ljud & Bildmedia AB, Stefan Sjönvall, Camera Nordic AB och Pelle Mellqvist, CameraTEN AB

   Gruppfoto av alla närvarande.  Foton av Roy Rossovich FSF