FSF besökte STO.PP

image
Den 6 november besökte ett 30 tal av FSF:s medlemmar företaget Stopp, Stockholm Post Production AB, filmlaboratorium och post produktion, för att ta del av de filmtester som filmfotografen Dan Myhrman, FSF, hade gjort på uppdrag av Stopp och skanneristen Björn Frithof, för att kunna utvärdera hur man får bästa resultat med bl.a. 16 mm film till HD-video. Läs en rapport från Dan Myhrman och Pasi Johansson på Stopp.

Anledningen till detta möte var att Björn Frithof, som är skannerist på Stopp, kom till mig, Dan Myhrman, med en undran varför han inte fick upp den svärta och kontrast som han förväntade sig när han scannade olika filmmaterial. Han misstänkte att fotograferna väljer onödigt ljuskänsliga filmer.

image
Detta resulterade i att Stopp bekostade tester som vi gjorde hos hyrföretaget Kameraten AB. Både Fuji och Kodak ställde upp med all den film vi ville testa och Kameraten AB med kamera samt Ljud och Bildmedia AB med lampor. Jag vill påpeka att detta inte var någon jämförande test av Fuji och Kodak, utan vi ville helt enkelt se vid vilken filmkänslighet man erhöll den mest optimala svärtan och kontrasten.

Testerna gjordes mycket enkelt i artificiellt ljus. Oavsett filmsort så använde jag bländare T2,8 vid normal exponering. Sedan flyttade jag lamporna till rätt ljusvärde beroende på filmsort och exponering. Vi filmade en flicka som hade en svart tröja på sig i porträttstorlek. Jag ljussatte bara henne vilket fick till följd att bakgrundsljuset varierade beroende på vilken filmsort jag hade i kameran. För min personliga del så störde det inte mig, men jag hörde vissa fotografer som reagerade på detta. Vi både överexponerade och underexponerade ett steg och två steg. Vi filmade också en exteriör i Stockholms city på kvällen. Vi hade samma objektiv, Zeiss T1,3, nu fullt öppet. Alla tester gjordes både på 16 mm och 35 mm film.

Björn Frithof kunde konstatera att 35 mm film inte påverkas nämnvärt om man väljer en ljuskänsligare film, t.ex. 500 ISO, men på 16 mm har valet av film väldigt stor betydelse. Det vi kom fram till var att runt 200/250 ISO är den ideala högsta känsligheten och då klarar filmen ett stegs underexponering med i stort sett bibehållen kvalitet. Vissa tungstenfilmer blir också snyggare med ett 81EF filter istället för ett 85 filter vid exteriörfilmning.

Björn Frithof har tagit fram så kallat ”nolläge” vid inställningen av scannern, som man kan säga motsvarar 25-25-25 i en filmanalyser, vilket gör att man kan få ett värde på hur exponeringen av filmen är även i en scanner.

FSF:s medlemmar bjöds in till Stopp där alla hade möjlihet att äta en bit och sedan sitta med i scannern när Björn Frithof ljusatte bilderna från detta nollvärde till optimalt ljus- och färgvärde. Jag upplever att man kan få ut lite mer information från ett negativ när man går den digitala vägen än den analoga men där är jag osäker. När det gäller tester så vill ju fotograferna ofta göra sina egna tester så detta möte var ju huvudsak till för att tydliggöra vikten av att välja filmsort.
Eftersom filmvalet kan vara en ekonomisk fråga (väljer du en ljuskänslig film så kanske du inte behöver lika starka lampor, etc.) så har vi diskuterat om vi skulle ha ett liknande möte med producenterna.

Dan Myhrman, FSF.

Några kommentarer från Pasi Johansson, STO.PP

16mm filmen har den senaste tiden fått många motgångar. En av anledningarna har varit BBC:s diskussioner om att inte acceptera 16mm film för HD produktioner. Grund och botten är det att 16mm film har mer film “noice” (korn) vilket gör det svårare att komprimera materialet under dom förhållanden man ställer för HD sändningar. Alltså till den begränsade bandbredden man har till förfogande i sändningarna.

Detta med film “noice” (korn) kanske inte ha varit så uppenbart för fotografer. Stopp ville väcka en diskussion angående ämnet och informera om problemen. Många gånger får vi material som är filmat på 500 ISO 16mm, vilket har den största kornigheten av alla 16mm filmsorter, detta är absolut det svåraste att distribuera i ett komprimerat format, om det är till TV eller Internet.

Vårt syfte vara att göra tester för att se om man under samma förhånanden som man använder 500 ISO film kunde använda sig av t.ex.200-250 ISO för att minimera kornstorleken. Vi kom fram till att man med dagens filmsorter utan problem klarar att filma under “mörkare” förhållanden med t.ex. 250 ISO.

Jag tycker personligen det är fel att stoppa 16mm film för HD, väljer du rätt film, t.ex. 125 ISO, så får man ett fantasiskt resultat och 250 ISO film fungerar också bra.
Tar du t.ex. 500 ISO 35mm så kan man komma ha samma problem som 16mm om filmen är exponerad i underkant, vilket ger mer korn, det är alltså själva kornstorleken som är orsaken till problemet vid komprimering.

Det bästa hade ju varit om man kunde ha ett sätt att “mäta” kornens storlek / mängd, detta kunde då användas för att se om materialet godkänds eller inte, inte vad det
är filmat på…

För många fotografer var detta filmkänslighetens betydelse för 16 till HD något helt nytt och vi ser redan att mera material på just 16mm kommer in tagit på 200-250 ISO film, vilket ser riktigt bra ut!

Vi hoppas med detta att man får upp ögonen för 16mm igen. Speciellt nu när man kommer in i tider där budgeten är avgörande och 16mm film är ett bra alternativ
om man filmar på rätt sätt.

Pasi Johansson
CEO
Stockholm Postproduction
www.stopp.se
phone: +46 8 50 70 35 00
fax: +46 8 32 77 22
skype: pasijohansson

www.stopp.se/lab “Tells you what happens behind the scenes at Stopp”