FSF sponsor till årets barnbio

Årets Barnbio
Ett pris för att uppmuntra och uppmärksamma biografer som visar ett alternativt utbud av barnfilm. Initiativtagare är Biografcentralen i samarbete med Sveriges Film Regissörer, Föreningen Sveriges Filmfotografer och Regionala filmresurscentrums samarbetsråd.

Som ett led i att lyfta och uppmärksamma kvalitetsfilm för barn instiftar Biografcentralen utmärkelsen Årets barnbio.
Priset på 15 000 kronor delas ut till en svensk biograf som gjort lovvärda insatser för barn och ungas möjligheter att se kvalitetsfilm.

Publiken bjuds in att föreslå sin favoritbiograf på Barnbio.se. Förslag och motiveringar tas emot t o m 28 februari! Därefter väljer en jury ut 3 nominerade biografer. Juryn består av en person från var och en av nedanstående föreningar.

Priset delas ut i samarbete med BUFF Filmfestival, Sveriges Film Regissörer, Föreningen Sveriges Filmfotografer och Regionala filmresurscentrums samarbetsråd. Läs mer om priset och våra sponsorers motiveringar här!

”Den alternativa barnfilmen behöver all uppmärksamhet den kan få. Med priset uppmärksammar vi biografer som har en vilja och idé att visa barnfilm med hjärta och själ” säger Jens Lanestrand, verksamhetsledare på Biografcentralen och fortsätter: ”Kvalitetsfilm för barn behöver fler bundsförvanter och många fler påhejare – Årets barnbio är en reaktion mot ett utbrett och enahanda amerikanskt animerat mainstreamutbud för barn.”

Publik och bransch inbjuds att lämna förslag på den biograf man tycker visat på en bredd och kvalité av barnfilm på www.barnbio.se under 1-28 februari.
Priset delas ut under BUFF Filmfestival i Malmö fredag 15 mars.

Mer information om priset och motiveringar från våra samarbetspartners se www.biografcentralen.se