FSFs årsmöte 2019

Onsdagen den 6e mars 2019 höll FSF sitt årsmöte i Warner Brothers lokaler på Riddarholmen i Stockholm. Det var tack vare Frida Wendel, som just nu arbetar på en Viaplay-produktion, som vi fick vara i dessa fantastiska lokaler. Mycket god mat från Mary Loys Catering serverades och därefter inleddes själva årsmötet med avgående ordförande Erik Persson vid rodret. Ragna Jorming, som också varit ordförande under 2018, kunde inte närvara i afton och fick ”take a raincheck”.

 

 

Valberedningen rekommenderade att föreningen även fortsättningsvis skall ha två ordföranden, och årsmötet röstade enhälligt ja till de föreslagna kandidaterna Olof Johnson och Alex Lindén till detta uppdrag. Den här konstruktionen med två ordföranden har visat sig fungera bra under de senaste åren, eftersom de båda kan backa upp varandra för den händelse en av dem skulle få tillfälligt förhinder att utöva ordförandeskapet på grund av filmuppdrag och annat.

Fyra nya medlemmar röstades in i föreningen, och två hedersmedlemmar utsågs: Ali Boriri, CEO på Focus Film AB, valdes in som hedersmedlem som ett bevis för vår tacksamhet att Ali med sitt filmlaboratotium håller den fotokemiska filmen vid liv i Skandinavien. Den andre hedersmedlemmen som utsågs på mötet är ingen mindre än Roland Sterner, som troget arbetat till föreningens fromma i över 40 år. Roland ställer dessutom upp och återgår till rollen som FSFs kassör under 2019, till dess valberedningen hittar en ersättare. Det var också mycket glädjande att se Tony Forsberg, svenskt filmfotos ”Grand Old Man”, på mötet. Tony var tillsammans med Rune Ericson och Sven Nykvist med och grundade föreningen år 1961.