Gammastrålning vid hög höjd i flygplan dödar pixlar i sensorn

Bayer
Varje gång du flyger med en digital kamera så kan pixlar i sensorn bli döda. Därför skeppar Canon. Nikon och Sony, etc. alla sina kameror till Europa och USA med båt.

Titta på denna video