IMDb listar 24 ”Great Cinematographer”

International Movie Database, IMDb.com, har gjort en lista med 24 ”Great Cinematographer” och naturligtvis är Sven Nykvist, (f.d. FSF-medlem), med bland dem.

Se hela listan här

Här en bra artikel och videor om Sven Nykvists arbete med ljuset i ”Offret” av Tarkovskij