Kodaks filmförsäljning upp med 21%

Vid Kodaks redovisning för kvartal 3 så visar de en uppgång av film-försäljningen med hela 21% över årsbasis. Det finns hopp att filmen överlever.

Artikel i Peta Pixel    Artikel i Emulsive