Kommer vi ha råd att filma digitalt?

data processing
Detta är ämnet på ett seminarium arrangerat av Fuji, Kameraten och Stopp. Här kommer de att ta upp problemet av lagring av data.
”När råmaterialet för en långfilm ökat från fem till hundra terabyte på bara några år, är det inte längre säkert att den digitala är den billigaste tekniken.”

Onsdagen den 28 mars klockan 16.00 är du välkommen till Filmhuset för ett seminarium där vi navigerar oss igenom nutidens och framtidens filmtekniker.
OSA till fuji@motionpicturefilm.nl

I takt med att den digitala filmtekniken utvecklas
höjs även kraven på upplösning. Men vilka krav
ställer den nya teknikens möjligheter? Och till
vilka kostnader?

När råmaterialet för en långfilm ökat från fem till
hundra terabyte på bara några år, är det inte längre
säkert att den digitala är den billigaste tekniken.

Onsdagen den 28 mars är du välkommen till
Filmhuset för ett seminarium där vi navigerar
oss igenom nutidens och framtidens filmtekniker.

Thorbjörn Swenberg, lektor i rörlig bildproduktion
vid Högskolan Dalarna, ställer frågorna som
hjälper oss att hålla produktionsvärdet högt
och kostnaderna låga även i framtiden.

Varmt välkommen, onsdagen den 28 mars,
från klockan 16:00 i Bio Mauritz, Filmhuset.
› OSA till fuji@motionpicturefilm.nl

Seminariet arrangeras av Fuji, Kameraten & Stopp

I panelen:
› Jonas Alaric (fotograf)
› Jallo Faber (fotograf, FSF)
› Henrik Gyllenskiöld (fotograf, FSF)
› Erik Molberg Hansen (fotograf )
› Vania Tegamelli (fotograf )
› Ari Willey (fotograf, FSF )
› Pelle Mellqvist (Kameraten)
› Pasi Helin (Stopp)
› Maria Nordenberg (producent SVT)