”Mer pengar till färre filmer” – hur blev det?

Vid ett seminarium på Göteborgs filmfestival idag den 24 januari presenterade Filminstitutet den första utvärderingen av den nya strategi som presenterades för två år sen. Under seminariet presenterades också sammanställningen av 2008 års biografbesök.

För två år sen bestämde Filminstitutet att väsentligt öka nivån på de stöd som delades ut till svenska filmprojekt. Tanken var att höja kvaliteten på den svenska filmen och få bukt med de problem som fanns i filmbranschen: svikande publik trots allt fler filmer, underfinansiering och problem att få genomslag internationellt. Läs utvärderingen på följande sida.

Filminstitutets utvärdering av 2007-2008 visar följande tendenser:

Stödnivån per projekt har ökat – från 22% till 32%, och antalet filmer som fått stöd har minskat kraftigt: 2007 och 2008 har 14 långfilmer per år fått stöd, att jämföra med 21 under 2006.

Målet var aldrig att antalet filmer skulle bli färre, men det är en konsekvens av höjda stöd i kombination med oförändrad totaltbudget för filmområdet. Men målet om en snittnivå på 40% är inte nådd, eftersom antalet filmer som får stöd då skulle bli allt för lågt.

Trots färre filmer har den svenska marknadsandelen på bio inte sjunkit nämnvärt.

När det gäller kvalitet har 2008 i både media och inom filmbranschen utropats till det bästa svenska filmåret på länge och närvaron på de riktigt tunga festivalerna har varit stor. Snittbetygen för svensk film i recensioner har också ökat. Under 2008 var svensk film med på samtliga s k A-festivaler och svensk film tog hem de tyngsta priserna på t ex Tribeca- och Sundancefestivalerna. Under 2008 såldes också t ex fyra svenska långfilmer för biodistribution i USA och Frankrike. På filmfestivalen i Berlin nu i februari tävlar tio svenska filmer vilket är ett nordiskt rekord.

Några av de farhågor som framfördes i samband med den nya strategin var att den skulle leda till en utslagning i filmbranschen och att den skulle göra det svårare för nya filmskapare att komma ifråga för stöd. Filminstitutets siffror visar att antalet debutanter fortfarande är hög och att antalet bolag inte blivit färre.

En annan farhåga var att kvinnliga filmskapare skulle missgynnas i det nya stödsystemet. Ser man bara till bioutbudet stämmer den bilden, men det ser ljusare ut om man ser på de stöd som beviljats under 2008, och alltså kommer att ha premiär framöver. Filmavtalets jämställdhetsmål (minst 40% till endera könet) är dock inte uppnått, och det är en fråga om Filminstitutets filmkonsulenter och ledning arbetar aktivt med.

Cissi Elwin, VD Svenska Filminstitutet, kommenterar:

– Vi har kommit en bra bit på vägen, men är inte framme vid de stödnivåer som är vårt mål. Man kan säga att de enskilda projekten inte längre är lika underfinansierade nu när vi fördelar på detta sätt – men filmen som helhet är det! Vi har enkelt för lite för att ge tillräckligt många rätt resurser. Under 2008 kunde vi med dessa nya rimligare stödnivåer bara gå in i 14 långfilmer. Smärtgränsen är nådd.

– Vi ville bevisa att det finns ett självklart samband mellan kvalitet och pengar. Nu har svenska filmmakare bevisat sig. 2008 var ett fantastiskt filmår. Det är inte begåvningen, idéerna eller kunnandet som saknas i svensk film. Det är pengar. Om vi ska kunna fortsätta bygga vidare på den framgång vi nu ser måste det till väsentligt ökade resurser.

Bioåret 2008 – uppåt för biobesöken, stabilt för svensk film

Filminstitutets preliminära siffror för bioåret 2008 är nu klara.

Några nyckeltal:

Biobesöken ökade med cirka 236 000 under 2008 och uppgick totalt till 15,16 miljoner. En ökning med 4% sedan 2005 års låga notering med 14,6 miljoner biobesök.

Den svenska marknadsandelen låg på 20%, att jämföra med 21,6% år 2007. Var femte biobesök under 2008 skedde alltså på en svensk film, vilket är en siffra som placerar Sverige bland toppnationerna i Europa när det gäller intresse för inhemsk film. Antalet sålda biljetter till svensk film var 3 miljoner, att jämföras med förra årets 3,2 miljoner.

Årets mest sedda svenska film var Arn – Tempelriddaren med 552 932 besök. På Topp 25 återfinns ytterligare fem svenska filmer, Arn – Riket vid vägens slut, Patrik 1,5, Rallybrudar, Vi hade i alla fall tur med vädret igen! och Mamma Mu & Kråkan. Årets mest sedda film alla kategorier var Mamma Mia! med 1 889 291 besök, följd av Quantum of Solace och Arn – Tempelriddaren.

För siffror för 2008 läs mer på www.sfi.se/statistik http://www.sfi.se/statistik

Mer information om statistiken: Thomas Bryntesson thomas.bryntesson@sfi.se, 08-665 12 29.

Göteborg 24 januari 2009