Nordisk Film Shortcut i Sverige lägger ned verksamheten

Nordisk Film ShortcutShortcut i Stockholm lägger ner verksamheten p.g.a. dålig lönsamhet. Fram till maj månad kommer verksamheten att bedrivas för att avsluta pågående filmproduktioner.

Pressrealese

Även om Shortcut under senare år har visat en positiv utveckling, har det inte varit möjligt att generera ett positivt resultat.

Flera alternativa lösningar har övervägts, men eftersom vi menar att vi inte kommer att kunna skapa en långsiktig hållbar affärsmodell med nuvarande marknadsposition har det blivit nödvändigt att lägga ned företaget.

Som en konsekvens av detta, måste vi tyvärr säga adjö till åtta duktiga medarbetare, som alla har gjort stora insatser för kunderna och bidragit positivt för Shortcut under flera år.
Shortcut i Danmark och Shortcut i Norge påverkas inte av denna situation, de två företagen har starka positioner på sina respektive marknader.

Vi tar nu fram en plan fram till maj månad för hur pågående projekt ska hanteras på bästa sätt och kunna avslutas till kundernas belåtenhet. Kontoret stängs ned i slutet av maj.

Jag vill tillsammans med hela teamet här passa på att rikta ett stort och varmt tack till er alla för ert förtroende, och för alla fina samarbeten under åren. Det har verkligen varit fantastiskt givande och roligt
Om det finns frågor kring ovanstående är jag naturligtvis tillgänglig.

Med vänliga hälsningar

Mikael Frisell
Manager/VD, Nordisk Film Shortcut AB