Ny postadress till FSF

Efter många år med privat adress till ordförande, sekreterare eller kassör har FSF nu äntligen fått en postbox. Nu ska vanliga brev adresseras på följande sätt:

Föreningen Sveriges Filmfotografer
Box 56019
102 17 Stockholm

Utsändning av adressändringar pågår. Mailadress är som vanligt fsf@imago.org. Telefon 08-19 99 00.
Hälsningar Roland S