Ny toppchef till Filminstitutet

image
Bengt Toll får en av de högsta chefsposterna på Filminstitutet, han tillträder som ny chef för avdelningen Publiken i februari 2009.
Bengt Toll har en gedigen och bred erfarenhet från film, teater och media.

Bengt Toll kommer närmast från tjänsten som utvecklingschef på Film i Väst och han har de senaste åren även varit ordförande i Cine Regio, det europeiska nätverket för regionala filmfonder. På Filminstitutet kommer han att bli chef för avdelningen Publiken; alla de delar som handlar om hur den svenska filmen ska nå ut, både i Sverige och internationellt. Här ligger alla stöd till visning, distribution, biografer och import av kvalitetsfilm, lansering av svensk film i utlandet – totalt ca 70 miljoner kr – samt Skolbio och Cinemateket.
Foto: Fredrik Zillén

Han är född 1948 och har bland annat arbetat som opera- och teaterregissör, producent på Sveriges Television och Sveriges Radio och som tv-, dokumentär- och reklamfilmsproducent i eget bolag. Han har även varit engagerad i Göteborg Film Festival som ordförande 2004-2008 och som programmedarbetare under hela 1990-talet.

Som utvecklingschef på Film i Väst (2004-08) arbetade han med omvärldsfrågor och att bygga internationella nätverk och strategier för att öka antalet samproduktioner och för att öka svensk films möjligheter att nå ut i världen. Han tog också bland annat initiativ till internationella symposier och den första svenska tjänsten för legal nedladdning av film. 2006 utsågs han till ordförande i Cine Regio.

Cissi Elwin, VD Svenska Filminstitutet:

  • Vi är enormt glada över att få in en av filmbranschens skarpaste strateger i arbetet med det som just nu är de viktigaste framtidsfrågorna för den svenska filmen. Nya visningsformer, digitaliseringen av biograferna och den monopolliknande ställningen på biografmarknaden ställer helt nya krav på Filminstitutet. Vi har arbetat intensivt med att göra om våra stödsystem och utforma nya strategier. Bengt kommer med sitt stora kunnande, breda kontaktnät och internationella perspektiv tillföra mycket i det arbetet.

Bengt Toll kommenterar utnämningen:
– Det här är en spännande tid – allt händer nu. Filminstitutet är en katalysator som ska forma framtiden för den svenska filmen och det är en fantastisk förmån att få vara med.
– Jag tycker att det har blivit allt tydligare hur viktigt det är med en samlad kunskap om utvecklingen på filmens område, i alla dess delar. Filminstitutets roll har blivit alltmer betydelsefull. Förhoppningsvis kan jag bidra till att både föra in ny kunskap och skärpa diskussionen och jag är glad att ha fått den här möjligheten att, tillsammans med alla nya kollegor, påverka utvecklingen.

Linda Zachrison, nuvarande chef för Publiken, lämnar Filminstitutet den 1 december 2008 för att gå vidare till en tjänst som konstnärlig ledare och verksamhetschef för Stockholms Stadsteaters nya gästspelsscen. Fr o m 2010 omfattar uppdraget även Parkteatern.

Bengt Toll tillträder i februari 2009. Peter Hald är tf chef för Publiken från den 1 dec fram tills dess.