Nytt manusstöd för ungdomsfilm

Idag lanserar Svenska Filminstitutet ett nytt utvecklingsstöd för manus till publika ungdomsfilmer. Stödet kan sökas av professionellt verksamma manusförfattare.

Tre idéer till relevanta ungdomshistorier med stor biopublikpotential väljs ut och presenteras i september. Projekten, som ska rikta sig till publik i åldern 13 – 18 år, tilldelas 300 000 kronor var. De tre manusen utvecklas sen under ett år, med återkoppling från konsulent och extern dramaturg.

– Vi vill helt enkelt stärka den svenska ungdomsfilmen, den saknas på repertoaren. Det finns ett stort värde i att hitta angelägna svenska filmberättelser för den här målgruppen, berättelser som både speglar och tar pulsen på den unga publikens relevanta frågor, säger Jenny Gilbertsson, filmkonsulent och initiativtagare. Satsningen är sökbar från den 15 maj. Deadline är 30 augusti 2019.

Läs mer om stödet här