Point of View filmtidskrift

POV (Point of View) är en filmtidskrift som kommer i ny upplaga varannan till var tredje vecka. Redaktör och ansvarig utgivare är frilanssjournalisten Jon Asp, som utformar och driver tidningen med full publicistisk frihet tillsammans med andra oberoende skribenter. Tidningen har tillkommit på initiativ av TriArt, som också är dess finansiär. POV strävar efter att bredda perspektivet och bidra till en bättre svensk filmbevakning, med ett delat fokus på svensk och utländsk film, från det konstnärliga till det mer politiska.
Läs den i digital form här