RED Epic test i Stockholm

Andres Rignell, FSF
Ljud- och Bildmedia har nu fått sina två första RED EPIC och filmfotografen Andres Rignell, FSF, och kollegorna Christoffer Glans & Olle Lundin har gjort en första test med funktionen HDRx för att få ett större tonomfång.
Kameran exponerar med HDRx en bild för högdagrar och en för skuggor. Sedan läggs dessa bilder samman och man kan då få upp till 18 stegs omfång. Kameran ger normalt 13 stegs omfång.
Se testen här
Här några andra exempel på HDRx bilder från You Tube.
Exempel ett
Exempel två