Rising Stars of Cinematographer 2018

Här en artikel från ASC om tolv filmfotografer som anses som ”Rising Stars” 2018.

Läs artikeln här