SFI fördelar 375 miljoner kronor till svensk film

Svenska Filminstitutet har fått i uppdrag att fördela 375 miljoner av det stödpaket om 1,5 miljarder kronor till kulturen som regeringen utlyste idag.
– 1,5 miljarder kronor till kulturen är ett viktigt tillskott, det visar på att regeringen förstått kulturens betydelse och kraft. Och vi är oerhört glada att 375 miljoner vikts till filmen, som haft enorma utmaningar under den här perioden, säger Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet.

Foto: Mark Standley.

– Redan i våras påpekade vi produktionsbolagens utmaningar, och vikten för frilansare att produktioner inte avstannar. Regeringen har verkligen lyssnat, och visar tydligt att de förstår att filmen har en alldeles särskild kraft att beröra och nå ut till många, fortsätter hon.
Fördelningen av pengarna kommer att ske i olika faser, och omfattar förutom stödmedel till produktionsområdet för film och dramaserier även stöd till biografer, distributörer och festivaler för uteblivna biljettintäkter. Filminstitutet kommer att intensifiera dialogen med nyckelaktörer om hur fördelningen gör mest nytta.
– Vi ser att vi med den här summan både kan kompensera för uteblivna intäkter och dessutom vara framåtsyftande och säkerställa förutsättningarna för högkvalitativ svensk film som också förmår ta vara på nästa generation kreatörer. En filmproduktion involverar väldigt många olika yrkeskategorier, och när vi nu kan ge mer pengar till produktionsledet så betyder det att en större del av kedjan får en förstärkning, konstaterar Kristina Colliander, avdelningschef Filmstöd.
– Vi ser också stort fram emot att fler människor ska kunna uppleva filmkultur på ett säkert vis, vilket biograferna står redo för. Där inväntar vi riktlinjerna för hur den fysiska distansen i salongerna kommer att se ut. Men vi förväntar oss att biograferna ska kunna ta emot en större publik än idag. Den 8 oktober vet vi mer om det, avslutar Anna Serner.
Här en filmsnutt när SVT besökte utställningen