SFI lanserar ny satsning på kvinnliga manusförfattare

Vid en pressträff på filmfestivalen i Cannes idag presenterades Filminstutets nya manussatsning. Syftet med stödet är att stärka den publika svenska filmen samt öka jämställdheten och mångfalden av berättelser, genom att ge kvinnliga manusförfattare möjlighet att utveckla filmprojekt med en tänkt budget över 30 miljoner kronor och med hög kvalitet och stor publik potential.

Filminstitutets senaste jämställdhetsrapport Han, hon och pengarna (november 2018) visade att andelen kvinnliga manusförfattare i svensk film bara är 30 procent, och att filmer med en kvinnlig manusförfattare får en lägre andel av sin finansiering från privat kapital, distributörer och kommersiella aktörer. I takt med växande budget minskar andelen kvinnor på alla positioner, och av förra årets åtta svenska filmer med en budget på över 30 miljoner kronor hade endast en film en kvinnlig manusförfattare.

– Vi har uppenbarligen brist på kvinnliga röster och vi vill stimulera till förändring. Detta initiativ kommer att ge professionella kvinnliga manusförfattare muskler i form av ett, för uppdraget, utvecklat nätverk, lusten att göra storbudgetfilmer och ett manus i utveckling för branschen att konkurrera om, säger Anna Serner, vd för Svenska Filminstitutet.

Det nya initiativet riktar sig till professionellt verksamma svenska kvinnliga manusförfattare och det primära målet är att öka antalet svenska storbudgetfilmer skrivna av kvinnor. Målet är också att öka medvetenheten om vad som krävs för att skriva manus till filmer med en budget över 30 miljoner, och att skapa goda förutsättningar för ett grundligt förarbete och utveckling av manus.

Initiativet pågår under 18 månader och är uppdelat i två steg. I det första steget sker en undersökning av ett ämne, en idé eller tematik som förarbete till en lång spelfilm. Upp till tio kvinnliga manusförfattare erhåller för detta ett utvecklingsstöd per person på 120 000 kronor, samt 30 000 kronor i omkostnader för research och konsultation. Därefter kan de söka vidare till steg två som består av att utarbeta ett spelfilmsmanuskript baserat på undersökningens resultat. För detta utgår ett fast belopp på 200 000 kronor till de som erhåller stödet. Under utvecklingsperioden kommer möten arrangeras mellan författargruppen och med i branschen relevanta personer och med olika perspektiv, utifrån uppgiften att skriva manus för en storbudgetfilm.

Stödet fördelas utifrån en bedömning av filmidéns originalitet, hantverksskicklighet och angelägenhet; potential att nå en stor publik och genomförbarhet, samt upphovspersonens tidigare erfarenhet. Bedömningsgruppen består av två personer från Filminstitutets produktionsstödsenhet samt tre externa personer från filmbranschen.

Stödet till steg 1 går att söka från och med den 4 juni fram till deadline den 16 september 2019.

Utförlig information om stödet, och webbformulär för ansökan, finns på Filminstitutets webbplats

Filmrum om fem nya stödsatsningar. Tisdagen den 4 juni arrangeras ett Filmrum i Filmhuset om de totalt fem nya satsningar som Filminstitutet nyligen utlyst.

Läs mer och anmäl dig här