Smultronställe med kvalitet på SF Bio

image
Kvalitetsfilmen har även fortsättningsvis en plats på biograferna. Dock har publiken ibland haft svårt att hitta dessa filmer och SF Bio presenterar nu ett koncept för marknadsföring och visning av denna film.

Den 21 september startar SF Bio Smultronsstället där man kommer att lyfta fram ett antal filmer under denna rubrik i annonser och andra media. Meningen är också att man skall kunna ”prenumerera” på filmer och försäkra sig om att få information om filmerna och när de kommer till den lokala biografen och när de visas.

Smultronstället är ett namn som redan tidigare använts av SF, på 60-talet fanns biografer i Stockholm, Göteborg och Malmö med inriktning på smalare film och som använde namnet. Liksom tidigare vill SF Bio nu associera namnet till en plats där man kan hitta sina ”smultron” och kanske samla sina filmupplevelser.

Under hösten kommer ett flertal mer eller mindre kända filmer att finnas under rubriken Smultronstället, t ex ”The Golden Age”, den japanska ”Kiki’s Delivery Service”, Cannes-belönade ”Banishment”, Michael Moores ”Sicko”, ”Curse of the Golden Flower” av Zhang Yimou, Lars von Triers senaste ”Erik Nietzsche – de unge år”, den franska filmen ”Min bäste vän” av Patrice Leconte och flera svenska filmer. Ytterligare filmer kommer att presenteras löpande så snart de är bokade med respektive distributör.

–Vår ambition är precis som tidigare att visa film för den breda publiken, säger Helena Eklund marknadschef på SF Bio. Vi har alltid tagit hand om ett stort antal filmer, problemet har nog varit att synliggöra det för publiken. Flera av kvalitetsfilmerna har ju inte lika stora marknadsbudgetar som de stora publikdragande filmerna.

Vad är då kvalitetsfilm – är det knepiga filmer som bara ett fåtal vill se?

–Nej, inte alls. Det handlar ofta om väldigt bra och engagerande filmer men som ibland bara finns i ett fåtal kopior och som därför måste flyttas runt bland våra biografer. Det är givetvis besökaren som avgör vad som är kvalitet, vårt mål är att tillfredsställa våra besökare med ett brett och varierat utbud, fortsätter Helena Eklund. Med vår satsning på Smultronstället vill vi hjälpa publiken att hitta ett antal filmer som förhoppningsvis ger en speciell bioupplevelse.

På SF Bios hemsida kommer det snart att finnas möjlighet att hitta information om kommande filmer inom ramen för Smultronstället och där också anmäla intresse för en viss film. Man kommer då att få ett elektroniskt meddelande om när filmen kommer upp – på en biograf nära dig.

För ytterligare information kontakta:
Helena Eklund, marknadschef på SF Bio, 08-680 35 00
Thomas Runfors, informationschef på SF Bio, 08-680 35 00