Stadgeändringar från 7:e maj

På det extra årsmötet som hölls den 7 maj genomfördes ett par stadgeändringar som kan vara av intresse för medlemmarna.

Adjungerat medlemskap heter numera associerat medlemskap.

Vidare har kategorin delats i två;

  1. 1) associerade filmfotografer
  2. 2) associerade medlemmar.

I den senare kategorin finns våra oumbärliga b-fotografer, passare, elektriker, colorister, DIT:ar eller andra självständigt arbetande personer med kreativt inflytande över filmbildens framställning.

En annan nyhet är att förslag om nya medlemmar skall inkomma till sekreterare senast den 31 december, ett datum som kommer vara enklare att hålla reda på för samtliga. Vill man föreslå att någon erbjuds medlemskap så kontaktar man sekreterare Charlotta Tengroth, sekreterare@fsfsweden.se

Glad sommar!