Test av RED ONE Digital Cinema Camera

image
Medan vi väntar på testresultat från de svenska tester som gjorts med RED ONE kameran kan ni på Internetsidorna www.studiodaily.com och www.dv.com ta del av två läsvärda artiklar om en utvärdering och första test av RED-kameran skrivna av James Mathers och Mike Curtis.

”This is an unconventional review of a very unconventional camera. First, full disclosure: Although I was hired by RED to do some testing in the early development of this camera, I am now also an owner of the first iteration of the RED ONE. This review is my own independent evaluation of the camera, beta software and camera components I purchased.” säger James Mathers.

Artikel 1, Artikel 2