The Mandalorian-Virtual Cinematography

Här är några bilder ur Star Wars serien The Mandalorian som hade premiär på Disney + i höstas. Bilderna är tagna ur nästa nummer av American Cinematographer

Detta är ytterligare en del av det jag pratat om förr, virtual Cinematography. En del scener som utspelar sig exteriört har helt och håller spelats in i studio med en ny framtagen teknik där man använder sig at spelmotorn Unreal Engine för att spela upp bakgrunderna på gigantiska ledskärmar. I Februarinumret av American Cinematographer kommer man kunna läsa en djupdykande artikel om denna inspelning. Spännande om ni frågar mig.